2018 AZERBAYCAN ULUSLARARASI ÇOCUK PSİKOLOJİSİ KONGRESİ

2018 AZERBAYCAN ULUSLARARASI ÇOCUK PSİKOLOJİSİ KONGRESİ

Uluslararası düzeyde ses getiren ve birçok akademisyenin makale sunduğu kongrede farklı uzmanlar konuşmacı olarak kongreye katkı sağladı.

2018 yılı haziran ayı başında Azerbaycan Cumhuriyetinde düzenlenen ve farklı ülkelerden birçok uzmanın katıldığı Uluslararası Çocuk Psikolojisi ve Pedogojisi Kongresi Uluslararası Psikologlar Derneği  Brussels Capital University ve Narinç Uşak Psikoloji ve Pedagoji Merkezleri ile Azerbaycan Devletininin destek ve himayelerinde gerçekleştirildi. Kongrede Brussels Capital University Türkiye Koordinatörü  Tanju EKİNCİ Bey ile Narinç RÜSTEMOVA bilimsel makalelerini tebliğ etti. Uluslararası düzeyde ses getiren ve birçok akademisyenin makale sunduğu kongrede farklı uzmanlar konuşmacı olarak kongreye katkı sağladı.