Üstünlüklər

Distant Təhsilin Üstünlükləri

Distant təhsil ənənəvi təlim metodlarına alternativ olan təlim üsuludur. Bu üsulda tələbələr üçün hazırlanmış səmərəli proqramlar var. Bu, müxtəlif yerlərdə tələbələrin, müəllimlərin və tədris materiallarının kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə bir araya gətirildiyi institusional təhsil fəaliyyətidir.

Distant Təhsilə aşağıdakı kimi də tərif verə bilərik; Kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə müxtəlif yerlərdə tələbə müəllimləri və tədris materiallarını birləşdirən institusional təhsil fəaliyyətidir. Distant təhsil geniş spektrli tələbə kütləsini, eləcə də ömürlük ehtiyacı təmin edən tədris-təlim modelidir. Ənənəvi təhsil sistemindən yararlana bilməyən insanların bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməsinə imkan verən təlim-təhsil modelidir.

Ənənəvi distant təhsillə müqayisədə İnternetdə distant təhsilin üstünlükləri aşağıdakılardır:

• Tədris mərkəzindən bütün dünyaya məlumat göndərilir,

• Heç bir poçt xərci yoxdur. İnformasiyanın yayılması internet üzərindən sıfır çap və nəqliyyat xərcləri ilə həyata keçirilir,

• Bütün məlumatlar tək bir xidmətdən düzəldilir və yenilənir,

• Təlimçi və şagird arasında qarşılıqlı əlaqə mətn, qrafik ünsiyyət,

• İnternet yazılı əməkdaşlıq imkanı verir,

• Tələbələr öz rəylərini asanlıqla bildirirlər.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.