Metodlar

Distant Təhsil Metodları

AUDİO: İnteraktiv texnologiya alətlərinə telefon, video konfrans və qısadalğalı radio təlimat audio materialları daxildir. Passiv (birtərəfli) audio avadanlığı lent və radiodur.

ŞƏKİL: Tədris video alətləri kimi biz slaydlar, hərəkətli təsvirlər (film və video kaset), səslə birləşmiş real vaxt şəkilləri nümunələri verə bilərik.

DATA: Kompüterlər məlumatı elektron şəkildə daşıyır. Bu səbəbdən də məlumat sözü təhsil vasitəsi kimi geniş istifadə olunan bu qrupu təmsil edir. Distant təhsil üçün istifadə olunan kompüter proqramları bir çox növləri göstərir və aşağıdakı növləri əhatə edir: Kompüter dəstəkli təlimdə kompüterlər xüsusi, lakin məhdud məqsədlər daxilində xüsusi dərsləri öyrətmək üçün istifadə olunur. Kompüter Dəstəkli Təlimdə kompüter təlimi tələbə rekordunu və uğurunu təşkil etmək və saxlamaq üçün istifadə olunur. Bu sistemdə təlimatın kompüter vasitəsilə verilməsi lazım deyil, lakin o, çox vaxt (təlimat komponenti) ilə birlikdə istifadə olunur.

Kompüter vasitəsilə əlaqə: Kompüter proqramlarının əlaqəsini asanlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Məsələn, elektron poçt, kompüter konfransı, elektron reklam lövhələri və Ümumdünya Şəbəkəsi (WWW).

YAZI: Distant təhsil proqramlarının əsas elementi çap ədəbiyyatıdır və digər materiallar üçün əsas təşkil edir. Çap resurslarının bir çox növləri mövcuddur. Bunlar dərsliklər, iş dəftərləri, dərs planları, faydalı kitablardır.

Effektiv Distant Təhsil

Uğurlu distant təhsil proqramı üçün vacib olan üç əsas məqam bunlardır: İnformasiya Formatının Dizaynı: Distant təhsil üçün ənənəvi təlim metodlarından istifadə etmək həmişə uyğun olmayacaq. Yeni texnologiyaların üstünlüklərindən yararlanmaq üçün informasiyanın yeni formaları yaradılmalıdır.

Texnologiya: Təlim proqramının uğurlu olması üçün müvafiq texnologiya növlərindən istifadə etmək çox vacibdir. İstifadə olunacaq texnologiya(lar)ı seçməzdən əvvəl gözləntilərin müəyyən edilməsi həm vaxta, həm də pula qənaət etməyə imkan verəcək.

Dəstək: Mövzu ilə bağlı bir çox müxtəlif mənbələrdən dəstək həm tələbələri, həm də təlimçiləri effektiv və səmərəli distant təhsil metodlarını inkişaf etdirməyə həvəsləndirəcək.

İnternet əsaslı distant təhsildə multimedia proqramlarından istifadə

Distant Təhsildə Multimedia Tətbiqlərinin Faydaları:

Öyrənmə vaxtının qısaldılması: Tədqiqat göstərir ki, bu, müvafiq mövzunun öyrənmə müddətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

“Ağılda saxlamaq” səviyyəsinin artırılması: İnteraktiv multimedia proqramları tələbəyə təlim prosesində fəal iştirak etmək imkanı verir.

Effektiv ünsiyyəti təmin edir: E-poçt, müzakirə siyahısı və hətta video konfrans sistemi sayəsində təlimatçı-şagird və tələbə-tələbə ünsiyyəti üz-üzədir.

Tələbələr interaktiv öyrənmədən həzz alırlar: İnteraktiv multimedia proqramları bilikləri maarifləndirici və əyləncəli şəkildə ifadə etməyə kömək edir.

Kompüter Dəstəkli Distant Təhsildə Multimediaya Giriş Metodları:

Stand Alone: Kursa aid material (proqram təminatı, kurs məzmunu və s.) tək kompüterdə işləyir.

CD-ROM: Dərslə bağlı materialların bəziləri sabit diskdə, video, audio animasiya faylları olan digər bölmə isə kompakt diskdə işləyir.

Magistral Şəbəkə (Əsas Çərçivə): Material əsas çərçivə şəbəkəsi vasitəsilə tələbələrə çatdırılır. Bununla belə, təlim mətn əsaslı və monoxrom şəkillər üzərində aparılır.

Yerli Şəbəkə (LAN) / Geniş Sahə Şəbəkəsi (WAN): Şəbəkə serverində saxlanılan kurs materialı çox sayda istifadəçiyə giriş imkanı verir. Bu yanaşma sayəsində bütün tələbələr sadəcə şəbəkə serverindəki kurs materiallarını yeniləməklə vaxt itirmədən son sətir mühazirə qeydlərinə daxil ola bilirlər.

İnternet / İntranet: Bu, kiçik və ya böyük və nizamsız qurulmuş təşkilatlar üçün praktiki həlldir. Bu metod, ən uzun çıxış müddəti ilə daha geniş kütlələrə çatan LAN/WAN metodunun ən populyar və geniş diapazonlu giriş metodu öyrədilə bilər.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.