ÇOCUK GELİŞİMİ

Başvuru Koşulları

Program, Lise diploması sahibi mezunların başvurularına açıktır.

Programın Amacı

Çocuk Gelişimi programının amacı; 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, engeli, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suç işlemeye itilmiş çocuklar ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, duygusal, sosyal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, bütün gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimcilere ve topluma hizmet veren bireyler yetiştirmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Başvuru Formu (Başvuru Formu merkez tarafından gönderilecektir.)
 • Lisans diploması aslı ve fotokopisi
 • Lisans not çizelgesinin (Transkript) fotokopisi
 • İki adet fotoğraf
 • Kimlik Fotokopisi

Mezuniyet Koşulları

 • Programın tamamlanabilmesi için derslerin tamamının vermesi gerekmektedir.

Bölümün Dersleri

 • Psikolojiye Giriş
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Giriş
 • Çocuk Psikolojisi
 • Temel Sosyoloji
 • Davranış Bilimleri
 • Sosyolojiye Giriş
 • Sağlığı Koruma ve Geliştirme
 • Ekoloji ve Çevre
 • Temel Psikoloji
 • Aile ve Yaşam Dinamiği
 • İlkyardım ve Acil Bakım
 • Beslenme İlkeleri
 • Zaman Yönetimi
 • Özel Eğitime Giriş
 • Sosyal Antropoloji
 • Bioistatistik-I-II
 • Anatomi- Fizyoloji
 • Erken Çocukluk Gelişimi-I-II
 • İletişim becerileri
 • Cinsel sağlık
 • Çocuk Ruh Sağlığı
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri
 • Çocuk ve Çevre
 • Erken Çocukluk Döneminde Oyun
 • Ergenlik Psikolojisi
 • Eğitimde Drama
 • Engelli Çocuklar ve Eğitim Özel Eğitim
 • Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi Uygulamaları
 • Çocuk ve Hukuk
 • Okul Öncesinde Kaynaştırma Öğretmen Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimine Giriş
 • Anne Çocuk Beslenmesi
 • Çocuklarda Davranış Problemleri ve Çözüm Yolları
 • Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi
 • Çocuk ve İletişim
 • Çocuk ve Ergen Psikolojisi
 • Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri
 • Çocuk Edebiyatı
 • Fiziksel Engelli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
 • Beslenme İlkeleri
 • Modern Biyoloji
 • Sınıf Yönetimi
 • Montessori Eğitimi
 • Davranış Bilimleri
 • Her Yönüyle Çocuk İstismar ve İhmali
 • Aile Planlaması
 • Çocuk Psikolojisi
 • ÇocuklukDöneminde Sanat ve Yaratıcılık
 • Çocuk Gelişimini Anlamak
 • Aile Eğitimi
 • Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim
 • Çocuk Edebiyatı
 • Bulaşıcı Hastalıklar (Bakım ve Korunma)
 • Okul Öncesi Eğitim Programı
 • Eğitim Felsefesi
 • Gelişim Kuramları
 • Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığı
 • Aile Danışmanlığı
 • Üstün Yetenekli Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma
 • Okul Öncesi Dönemde Matematik Etkinlikleri

Toplam Mezuniyet Kredisi: 208