İŞLETME

Programın Amaçları

İşletme Lisans Programının derslerinin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimizi geleceğin girişimcileri olarak yetiştirmek de işletme programının amaçları arasındadır.

Programa Kimler Kayıt Yaptırabilir?

  • Başvuru Formu (Başvuru Formu merkez tarafından gönderilecektir.)
  • Lisans diploması aslı ve fotokopisi
  • Lisans not çizelgesinin (Transkript) fotokopisi
  • İki adet fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi

Mezuniyet Koşulları

İşletme Lisans Programında 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler.  İşletme Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, “İşletme Fakültesi İşletme Lisans Programı Diploması” alırlar.

İş Olanakları

İşletme Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Mezunlarımız pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler.

İŞLETME  LİSANS  DERS  PROGRAMI

İşletme lisans programını tamamlayabilmek için 12 ortak ders  ve  5 farklı uzmanlık alanına göre 8 uzmanlık alanı dersi  olmak üzere toplam 20 adet dersi almanız gerekmektedir. Derslerin sonunda bitirme tezi yazmakla mükellefsiniz.Bu programa katılabilmek için Lise mezunu olmak ön koşuldur.Derslerimizde sınav sistemi yoktur .Öğrenci söz konusu dersleri proje/ödev yazarak geçebilmektedir.Sizlere sunduğumuz 5 farklı uzmanlık alanı seçeneğiyle genel işletmecilik derslerinin yanı sıra seçtiğiniz uzmanlık alanı derslerini alarak hem belli bir konuda uzmanlaşma hemde uzmanlaştığınız alanı diplomanıza yazdırma imkanına sahip olacaksınız.

İŞLETME LİSANS  TEMEL DERSLER

1.İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ

2.DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

3.KOÇLUK YÖNETİMİ

4.HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARİ

5.GENEL MUHASEBE GİRİŞ

6.STRATEJİK YÖNETİM

7.TEDARİK  ZİNCİRİ YÖNETİMİ

8.FİNANSAL YÖNETİME GİRİŞ

9.LİDERLİK KAVRAMI

10.PAZARLAMA YÖNETİMİ

11.ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

12.YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİLERİ

YÖNETİM UZMANLIK ALANI  LİSANS DERS PROGRAMI

1.MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

2.ZAMAN YÖNETİMİ

3.DEĞİŞİM YÖNETİMİ

4.STRES YÖNETİMİ

5.ÜRETİM YÖNETİMİ

6.İNSAN KAYNAKLARİ YÖNETİMİ

7.PROJE YÖNETİMİ

8.TAKIM YÖNETİMİ

HALKLA İLİŞKİLER UZMANLİK ALANI DERS PROGRAMI

1.BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ

2.MÜZAKERE TEKNİKLERİ

3.İŞ İLETİŞİMİ

4.ÇALİŞANLAR İÇİN STRES YÖNETİMİ

5.MARKA YÖNETİMİ

6.REKLAMCILIK

7.KRİZ YÖNETİMİ

8.KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK ALANI DERS PROGRAMI

1.ÇALİŞMA PSİKOLOJİSİ

2.ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARİ YÖNETİMİ

3.ÜCRET VE ÖDÜL YÖNETİMİ

4.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

5.PERFORMANS YÖNETİMİ

6.KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ

7.KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME

8.İNSAN KAYNAKLARİ YÖNETİMİ

PAZARLAMA UZMANLIK ALANI DERS PROGRAMI

1.EKİP YÖNETİMİ

2.İLETİŞİM TEKNİKLERİ

3.BEDEN DİLİ

4.ZAMAN YÖNETİMİ

5.MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

6.TOPLANTI YÖNETİMİ

7.KİŞİSEL SATIŞ

8. SATIŞ  YÖNETİMİ

FİNANS UZMANLIK ALANI DERS PROGRAMI

1.YÖNETİCİLER İÇİN KARAR VERME TEKNİKLERİ

2.FİNANSAL MATEMATİK

3.FİNANSAL PİYASALAR

4.HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER

5.FİNANS YÖNETİMİ

6.PARA TEORİSİ VE BANKA

7.ULUSLARARASI TİCARET

8.ULUSLARARASI FİNANS