İŞLETME

İŞLETME

İşletme bilimi, mal ya da hizmet üreten kurumlarda verim artışları sağlayabilmek.

Bu sahalarda bilimsel araştırma ve çalışmalarını devam ettirmektedir.