BİOENERJİ

Biyoenerji terimi, Charles Üniversitesi’nden Prof. Zdenek Rejdak tarafından “kişinin doğal enerjisini sağlayan, yaşamsal enerji” olarak tanımlanmıştır. Biyoenerji kelime anlamı olarak “yaşam enerjisi” demektir. Biyo “yaşam, hayat” demektir. Enerji ise “organizmada var olan etkin güç” olarak tanımlanır. Biyoenerji kelimesine tanım olarak baktığımızda birbirinden farklı iki ana başlıkla karşılaşırız:
İlki, biyolojik kaynaklardan elde edilen malzemelerden elde edilen ve yenilenebilen enerjidir. Dünya’ da bununla ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.
İkincisi ve bizi ilgilendiren kısmı ise insanın kendisine ait ruhsal potansiyeli, bütüne ait enerjiyi algılaması, yaşama dönük sağlık, canlılık potansiyeli, ruhsal şifa ve enerji bedene yönelik sağaltımdır
Biyoenerji, vücudu bir bütün olarak ele alıp Bir bakıma vücudun enerjisine akort ve balans ayarı yapılmasıdır.
Sinir sistemimiz doğadaki enerji dengesine uyum gösterecek şekilde programlanmış olduğundan dengenin bozulmaması için irademizin dışında reaksiyonlar gösterebilmektedir. Ne yazık ki yaşadığımız ortam, yaşam tarzımız ve öfke, korku, üzüntü gibi duyguları içimizde bastırmamız enerji dengemizi ciddi şekilde bozabilmektedir. Bu aşamada; bedenimizin dili olan ağrı, uykusuzluk, çarpıntı, terleme, daralma, sinirlilik, yorgunluk gibi şikayetler belirmeye başlamaktadır. Bu rahatsızlıkların başlıca nedenleri, vücudumuzdaki enerji dengesinin bozulmasıdır. Biyoenerjimizin dengede olması sadece hastalıklar şifa bulması için değil aynı zamanda korunmak için de gereklidir.
Biyoenerji Lisans bölümünü okuyarak Biyoenerji şifa seansları ve terapi yapabilmenin yanı sıra eğitimin en büyük özelliği olan mikro zamanlamada Makro şifayı getirebilecek dönüşüm anahtarları ve saatler ile çalışabilecekler.

BU PROGRAM ULUSLARARASI BİOENERJİ KONFEDERASYONU İLE ORTAKLAŞA YÜRÜTÜLMEKTEDİR.