ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET BİLİMİ

Programın amacı

Brussels Capital University Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programında öğrencilerimiz akademik hayatta uzmanlaşmanın ve bilimsel çalışma yürütebilmenin ilk basamağını gerçekleştirmektedirler. Müfredatı oldukça güçlü bir program olarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programımıza katılan ve başarıyla mezun olabilenler, gerek kamu sektöründe gerek akademide ve gerekse de özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli iş imkanlarından faydalanırken lisans derecelerinin üzerine lisansüstü seviyede, bir adım daha önde yer alabilmekte ve kendi kariyerlerini güçlendirebilme şansını elde edebilmektedirler. Yüksek lisans programımız ayrıca ileride doktora çalışması da yürütmeyi hedefleyenlere yol göstermekte ve katkı sağlamaktadır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  • Başvuru Formu (Başvuru Formu merkez tarafından gönderilecektir.)
  • Lisans diploması aslı ve fotokopisi
  • Lisans not çizelgesinin (Transkript) fotokopisi
  • İki adet fotoğraf
  • Kimlik Fotokopisi

Mezuniyet Koşulları

  • Programın tamamlanabilmesi için 9 dersin tamamının vermesi ve bitirme tezini tamamlaması gerekmektedir.