ALMANİYA NÜMAYƏNDƏSİ HƏKİMLƏR ÜÇÜN TİBBİ ESTETİKA DOKTORA PROQRAMI AÇIB

ALMANİYA NÜMAYƏNDƏSİ HƏKİMLƏR ÜÇÜN TİBBİ ESTETİKA DOKTORA PROQRAMI AÇIB

Almaniya nümayəndəliyimiz tərəfindən təşkil edilən və Avropadakı tibb həkimlərinə yönəlmiş tibbi estetik doktorantura proqramının tətbiqi proqramı geniş iştirakla baş tutub. Cəmiyyətdə tibbi estetika sahəsinə marağın artması və bu sahədə yetişmiş işçi qüvvəsinə ehtiyac olması səbəbindən açılan proqrama Avropanın müxtəlif ölkələrindən çoxlu türk və xarici tibbi estetik həkimləri qatılıb. Yeni tendensiya və texnikaların, məhsul və marketinq üsullarının təhsili zənginləşdirdiyi proqram qarşıdakı dövrdə də davam edəcək.

No Comments

Leave a Reply