Akreditasyon

AKREDİTASYON

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon; verilmekte olan eğitim hizmetinin, şartlara, standartlara, yönetmeliklere uygunluğunu göstermek üzere o eğitim kurumu için yapılan inceleme sonucunda belgelendirme işlemlerini yapan kurumların uluslararası kriterlere göre denetleme yaparak kurumun yeterliliklerinin onaylanması ve belli aralıklarla denetlenmesi işlemidir.

Akreditasyon’da amaçlanan hedefler nelerdir?

 • Sistem ders ve öğretim uyesi standartlarını belirlemek ve raporların güvenirliliğini artırmak.
 • Uluslararası eğitim ve hizmeti kolaylaştırmak.
 • Yeterliliği standartdizasyonu hizmet alacak öğrenciler için şeffaf hale getirmek.
 • Uygunluk değerlendirmesi altyapısı oluşturmak.

Akreditasyon’un faydaları nelerdir?

 • Personel katılımının ve kalite düzeyinin kontrolü ve desteklenmesi,
 • Personel arasında iletişimin geliştirilmesi,
 • Hizmet alımı yapan öğrencilerin eğitim aldığı kurumu tanıyıp hizmet kalitesini öğrenmesi.
 • Eğitim faaliyetlerin gelişimi ve ilerlemesi için akreditasyonun hedeflenmesi,
 • İşletme politikalarının belgelendirilmesinin sağlanması,
 • Kurumu değerlendirecek bir mekanizmanın yaratılması,
 • İyi hizmet veren kuruluşların resmi olarak tanınmaları,
 • Çalışmalarda yeterliliğin arttırılması.

KURUMUMUZU AKREDİTE EDEN KURULUŞLARDAN BAZILARI

 • IPAC
 • BTA
 • UPDER
 • REA

IPAC(International Psychology Accreditation Community)

 • IPAC, psikologlar için tüm dünyada geçerli kalite standardı ve bu standardı karşılayan psikologlar için mesleki akreditasyon anlamını taşır.
 • IPAC Uluslararası psikologlar derneği tarafından kurulmuştur. 2010 yılından bu yana faal olan international association of psychologists e bağlı İPAC 2011 yılından birçok ülkede uygulanmaktadır.
 • Birleşmiş Milletlere üye tüm ülkelerin tamamı Ipac’a katılabilir.
 • Ipac sertifikası ve akreditasyon belgesi psikoloji eğitimi ve mesleki gereklilikler konusunda oluşturulan standartları karşılayan psikologlara ve psikoloji eğitimi veren kurumlara verilir.
 • Ipac mesleki standartları saptayarak bir psikoloğun eğitim alacağı kurumun mesleğin icrasında gerekli eğitimi verip veremiyeceği yada yeterli olup olmadığı konusunda hizmeti verecek kuruma yardımcı olur.

IPAC Ne yapar?

 • IPAC, akredite için başvuran danışan kurumları ve psikologları mesleki yeterlikleri ve etik taahhütleri hakkında bilgilendirir.
 • IPAC, psikoloji eğitimi veren kurumların, psikologların kalitesini destekler.
 • IPAC, psikolog yetiştiren kurumlara, temel eğitim ve ileri mesleki gelişim için rehberlik eder.

IPAC Neden Gereklidir?

IPAC’ın temel amaçları;

 • Psikoloji eğitimi veren kurumların öğrencilerine karşı sorumlu oldukları psikoloji eğitim düzeyini, mesleki ve materyal yeterliğini ve etik duruşunu garanti eder.
 • Psikologların hareketliliğini ve sınır ötesi bireysel ve mesleki dayanışmasını kolaylaştırır.
 • Psikologlara dünyanın her yerinde mesleki eğitimlerini geliştirme imkanı tanır.
 • Psikoloji eğitimi alan bireylerin uluslararası dayanışmasını sağlar. Ipac psikoloji eğitimlerinin uluslarası standartlara taşınmsına destek olur.

IPAC Sertifika ve Akreditasyon Belgesi

IPAC sertifikası psikoloji profosyonellerine akreditasyon belgesi ise online yada örgün psikoloji eğitimi veren kurumlara verilir.

IPAC–Temel Sertifika ve Akreditasyon

Psikoloji bilimi ve eğitimi çok farklı ve ayrışmış uzmanlık ve kuramları barındırdığı ve psikologlar çok farklı bağlamlarda mesleklerini icra ettikleri için İpac –Temel düzey sertifika ve akreditasyon belgesi psikologların mesleklerini temel düzeyde bağımsız olarak icra edebilmeleri için gerekli olan standartları belirtir. Bu standart genel olarak yüksek lisans düzeyinde bir eğitime karşılık gelir. Bu düzeyde, psikologların mesleği icra ettikleri belirli uygulama bağlamları esas alınır ve bu bağlamdaki mesleki uygulamalarda yeterli olup olmadıkları değerlendirilir.

IPAC Uzman Psikolog Sertifikası

Bu sertifika psikoterapi, örgütsel psikoloji, eğitim psikolojisi gibi daha fazla uzmanlık gerektiren alanlarda ileri düzey bir yeterliğin ve uzmanlığın sağlandığını göstermek için geliştirilmiştir. Psikologlar, lisans eğitimi üzerine ilave bir uzmanlık eğitimi ve süpervizyonlu uzmanlık uygulamalarının ardından uzman olarak nitelendirilebilirler. IPAC tarafından hali hazırda tanımlanmış olan uzmanlık alanları şunlardır.

 • Psikoterapi
 • İş ve Örgütsel Psikoloji
 • Aile Danışmanlığı