Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda eğitim çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı bir öğretim yöntemidir. Yine uzaktan eğitimi şu şekilde tanımlayabiliriz; Farklı mekânlardaki öğrenci,öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığıyla biraraya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir.

Neden Uzaktan Eğitim

  • Yaşam boyu öğrenme gereklidir.
  • Çok geniş öğrenci kitlesine hizmet sunabilen bir eğitim sistemidir.
  • Geleneksel eğitimden yararlanmayan kişiler için vazgeçilmezdir.
  • Ayrı niteliklere sahip bireylerden oluşmuş hedef kitleye farklı uygulamalarlaeğitim hizmeti sunabilmekte.
  • Bilgi ve becerilerin artması değişmesi ve çeşitlenmesi.
  • Ekonomiktir.(Birim maliyetlerinin ucuz olması)
  • Çok çeşitli iletişim teknolojilerini eğitim hizmetine sunabilen bir sistemdir.
  • Öğrenci merkezlidir.