Vizyon ve Misyon

Misyon ve Değerlerimiz

VİZYONUMUZ

Brussels Capital University, iş saatleri sebebiyle kendini bir kuruma bağlayıp eğitimini tamamlama fırsatına sahip olmayan, üniversite sınavlarında başarı edinemediğinden yüksek öğrenim görememiş, yüksek öğrenim gördüğü halde kendini geliştirmeye devam etmek isteyen, bulunduğu şehirde üniversite eğitimi alamayan ve başka bir şehirde bulunmaya imkanları el vermeyen herkese aradığı eğitim ortamını sağlamak amacıyla ortaya çıkmış bir kurumdur. Çıkış noktası itibarıyle BC University, mensuplarının katılımından uzun geleceğine dek olan süreçte etkin bir eğitim ve dolayısı ile şunları hedef almaktadır: Tüm öğrenciler ve çalışanlar için online olarak verimli bir öğrenme, araştırma ve paylaşım ortamı yaratmak. Öğrencileri küresel düzeyde ve akredite edilmiş programlar çerçevesinde eğiterek uluslararası etkililiğe erişmek. Öğrencileri yüksek standartlarda bilgilerle donatarak toplum içinde saygın birer konuma getirmek. Kazandırılacak nitelikler ile öğrencilerin iş hayatında aktif olarak yer edinmesini sağlamak. Başta omirilik felçlileri olmak üzere bedensel engelli bireylerin sosyal kısıtlamadan dolayı okumaya gönderilmeyen kız çocuklarının ve kariyerini yarım bırakmış kişilerin yüksek öğrenim yapmasını sağlayarak bireysel sosyal ve ekonomik gelişmişliklerine katkıda bulunmaktır.

MİSYONUMUZ

Brussels Capital University, vizyonu doğrultusunda, belirlediği hedeflerden yola çıkarak misyonunu şu şekilde tanımlamıştır; Sosyal, ekonomik, kültürel koşulsuzluklar dolayısı ile fırsat eşitliğine erişememiş öğrencilere kapılarını açarak istedikleri eğitimi evrensel düzeyde ve yüksek standartlarda vermek ve aynı zamanda onları iş hayatına hazır hale getirmek. Tüm bunları online olarak, öğrencilerin fırsat buldukları zamanlarda ve uyum sağlayabildikleri koşullarda gerçekleştirmek. Bu misyon doğrultusunda BCU şöyle bir strateji belirlemiştir: Öğrencilerin başarısını en yüksek noktaya taşıyacak akademik kadro ve dökümanlar ile çalışmak. Dökümanların yetersiz kaldığı noktada öğrencilere online olarak hızlı ve açıklayıcı destek vermek. Dünya üniversiteleri ile denkliği sağlanmış akademik planlar kullanarak, evrensel düzeyde geçerli diplomalar vermek. 24 saat yüksek hızlı online erişim ile dünyanın her köşesinden öğrencilerin bilgi paylaşımına olanak sağlamak. Türkiye’in en büyük online kütüphanesini kurarak öğrencilerine geniş bir araştırma platformu sunmak.