Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Uzaktan Eğitimin Tarihçesi

Her ne kadar kesin bir başlangıç tarihi belirlenemese de, uzaktan eğitim uygulamalarının profesyonel bir yapıda kullanımına 19. yüzyılda rastlanmaktadır. Maddeler halinde inceleyecek olursak, uzaktan eğitim uygulamalarının tarihsel gelişimini aşağıdaki şekliyle sıralamak mümkündür;

1728 : İlk Uzaktan eğitim çalışması Boston gazetesinde “Steno Dersleri” ile başlamıştır.

1833 : İsveç Üniversitesinde hanımlara “Mektupla Kompozisyon Dersleri” verilmiştir.

1840 : Stenografi eğitimcisi olan Isaac Pitman İngiltere Bath ?da mektupla steno öğretmeye başladı. Pitman genellikle ilk modern eğitimci olarak bilinir.

1892 : Chicago Üniversitesi’nde ilk Mektupla Eğitim bölümü açılmıştır.

1898 : İsveç’te kurulan ve Uzaktan Eğitim’de dünyanın önde gelen kurumlarından olan “Hermands” kurulmuştur. Bu kurumda dil eğitimi yapılmıştır.

1906 : Yazışmalı İlköğretim ABD’de başlamıştır.

1919 : ABD’de ilk eğitim ile ilgili radyo istasyonu kurulmuştur.

1920 : ABD’de 176 tane eğitim amaçlı radyo istasyonu kurulmuştur.

1923 : ABD’de Mektupla Lise Eğitimi başlamıştır.

1932- 1937 : ABD’de eğitim televizyonu yayınları IOWA Üniversitesinde başlamıştır.

1939 : Fransa’da savaş yıllarında uzaktan eğitim ile öğrencilerin eğitimini sağlamıştır.

1960 : İngiltere’de “British Open University” açılmıştır.

TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI

1927-1960 yılları arasında bu alanda tartışma ve öneriler oluşturma evresini oluşturmaktadır. Bu yıllarda okuma yazmanın haberleşme yolu ile yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

1933-1934 yıllarında mektupla öğretim kurslarının düzenlenmesi düşüncesi; 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü çalışmaları; 1960 yılında orta dereceli meslek okulu mezunlarına üniversite olanağı sağlamak amacıyla mektupla öğretim yönteminin bu yıllarda dikkat çeken uygulamalarıdır.

1961 yılında MEB tarafından Mektupla Öğretim Merkezi kurularak öğretime başlamış, bu çalışmalar 1966 yılında Genel Müdürlük düzeyinde örgütlenerek sistem örgün ve yaygın eğitim alanında yaygınlaşmıştır.

1974 yılında Mektupla Yüksek Öğretim Merkezi kurulmuştur. Bu girişim yerini daha sonra Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu?na bırakmıştır. Ancak, bu girişim de başarılı olamamıştır. 1983 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ile Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir Açık Öğretim Fakültesi açılmıştır. Bu fakülte, uzaktan eğitim konusunda öğretim, araştırma, yayın hizmetleri vermektedir.

1980 ve 1990’lı yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Okul Radyosu ve TV Okulu örgün eğitimi desteklerken, isteyen herkese yaygın eğitim olanağı sağlamıştır.

MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde çağ nüfusu dışında kalan bireylere uzaktan eğitim veren kurumlar ise;1992 yılında kurulan ve orta öğrenim diploması veren Açıköğretim Lisesi, 1997 kurulup, 1998’de öğretime başlayan ve 6., 7. ve 8. yıllarının öğretimini sunarak ilköğretim diploması veren Açık İlköğretim Okulu, Elektrik tesisatçılığı sertifikası veren Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu’dur.