Kredi Transferi

Kredi Transferi

Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme (Toplanması) Sistemi (AKTS) nedir?
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) üniversiteler tarafından kullanılan ve hükümetler tarafından kabul edilen ve uluslararası eğitimi sınırlar arasında daha kolay karşılaştırılabilir hale getiren bir puan sistemidir.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi ya da daha doğrusu Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi Avrupa Yükseköğretim Alanında öğrenimi daha karşılaştırılabilir (benzer) kılmaktadır. Bu kredi sistemi bir üniversitede alınan dersin veya modülün herhangi bir üniversitede aynı değere sahip olduğu anlamına gelir.

Bu sistem öğrencilerin eğitimi hayatında Avrupa’nın farklı ülkelerinde öğrenim görüp yaşamalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca üniversiteler alınan dersleri kolayca karşılaştırabildiği için yurtdışında eğitim daha kolay hale gelmekte ve dönem sonlarında kredilerinizi alabilmektesiniz.

Sisteme daha fazla bir esneklik kazandırmayı sağlayarak farklı kurumlardan alınan derslerin kredileri bir akademik derece veya yeterlilik için biriktirilebilir (veya eklenebilir). AKTS sistemi Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) genelindeki ülkeler tarafından kabul edilmiştir. Batı’da Portekiz’den Doğu’da Rusya’ya ve Kazakistan’a kadar EHEA’ya üye olan 48 ülke bulunmaktadır.

AKTS Puanları Nedir?
AKTS puanları veya AKTS kredileri, üniversitedeki bir bölümün tamamlanması için gereken iş yükünü (ders süresini) belirtmektedir. AKTS kredileri not belirtmemektedirler; sadece iş yükünü göstermektedir.

Genel olarak tam zamanlı bir yıl eğitim 60 AKTS krediye bedeldir. Genellikle bu modüllere bölünür. Örneğin her biri 15 AKTS olan 4 modülünüz olabilir, bu şekilde yıl sonunda toplam 60 AKTS’niz olacaktır.

Modüllerin (derslerin) AKTS puanları bir akademik programın toplam iş yükünü belirtmek için toplanmaktadır:

Lisans programları genellikle 180 AKTS (3 yıl) ve 240 AKTS (4 yıl) kredisidir.
Yüksek lisans derecesi genellikle 60 AKTS (1 yıl) ya da 120 AKTS (2 yıl) kredisidir.
Değişebilen iş yükü ve süresiyle bir doktora programının kaç krediden oluşacağını söylemek çok kolay değildir.