PSİKOLOJİ BİLİMLERİ

Psikoloji Doktora Programı
Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal değişimle beraber ortaya çıkan ruhsal sorunların görülme sıklığı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu sorunlara uygun hizmet verecek, mesleki yönden bilgili ve becerikli, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, toplumsal farkındalık sağlayacak, klinik, gelişim ve uygulamalı psikoloji alanında yetişmiş uzmanlara ihtiyaç vardır.

Psikoloji Doktora Programının Hedefleri ..
Program, psikoloji alanında teori, araştırma ve uygulama entegrasyonunu model alan, katılımcıları psikoloji alanında yüksek nitelikte, ulusal ve uluslararası akademik platformlarda başarılı bir eğitim ve araştırma kariyerine hazırlamayı hedeflemektedir.

Psikoloji Doktora Programının Kazandırdıkları..
Temel psikoterapi kuramlarını ve tekniklerini öğrenmek,
Klinik psikoloji alanındaki bilimsel verileri uygulamada kullanabilme ve yayımlama yeteneği kazanmak,
Psikoterapötik görüşme ilkelerini öğrenerek uygulamak,
Psikoterapötik görüşme ilke ve tekniklerini öğrenerek uygulamak,
Ayrıntılı psikoterapötik vaka formülasyonu yapabilmek,
Psikolojik yardım ilişkisini, psiko-sosyal bir anlayış içerisinde yürütebilmek,
Bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını bütüncül bir anlayışla ele alıp, psikopatoloji açısından analiz ederek, var olan fonksiyon bozukluğunu giderici öznel ve davranışsal refahı ve kişisel gelişimi teşvik etmek,
İnsan gelişimini ayrıntılı olarak anlama ve gelişimin olumlu ve olumsuz geleceği hakkında yordama yapabilmek,
Ailede, okulda ve diğer kurumlarda önleyici (koruyucu) ruh sağlığı için profesyonel uygulamalarda bulunabilmek,
Etik ilkelere bağlı çalışmak,
Meslektaşlarla ilişkileri öğrenmek,
Ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenmek ve uygulamak.