ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE SİYASET

Uluslararası İlişkilerve Siyaset Bilimi Doktora Programı Nedir?
Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi ; dış politika, uluslararası çatışma ve müzakere, savaş, nükleer silahların yayılması, terörizm, uluslararası ticaret ve ekonomi ve uluslararası kalkınma gibi konuların incelenmesini içerir. Tahmin edebileceğiniz gibi, uluslararası ilişkilerin geniş kapsamı ekonomi, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji, oyun teorisi ve hatta psikoloji alanlarını kullanarak disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirir.

Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası gibi devletler ve devlet dışı aktörler de dahil olmak üzere, aktörlerin uluslararası politikadaki etkileşimlerinin araştırılmasına odaklanan akademik bir disiplindir.

Uluslararası İlişkilerve Siyaset Bilimi Doktora Eğitim Süresi Kaç Yıldır?
Uluslararası İlişkiler, 4 yıllık doktora bölümüdür. Uluslararası ilişkiler ismini Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler gibi birbirinden farklı birçok bölüm adında görmeniz mümkündür.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Dersleri Nelerdir?
Uluslararası İlişkiler üzerine kariyer yapmayı planlayan aday öğrenciler;

İktisat,
Makro İktisat,
Mikro İktisat,
Uluslararası İktisat Teorisi,
Uluslararası Hukuk,
Uluslararası İlişkiler ve Örgütler,
Türkiye Dış Politikası,
Siyasi Tarih,
Anayasa Hukuku,
Siyaset Bilimi,
Kamu Yönetimi,
Kamu Maliyesi,
İdare Hukuku,
Diplomatik Çeviri,
Politika Analizi,
gibi temelinde siyaset, ekonomi, hukuk ve diplomasi içeren dersler üzerine eğitim alacaklardır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Geçmişten günümüze ülkeler arasında var olan kültürel, ekonomik ve diplomatik ilişkileri inceler ve bu sayede stratejiler geliştirirler.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?
Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunları iş konusunda oldukça geniş bir alana sahiplerdir. Söz konusu bölüm evrensel bir içeriğe sahip olduğu için mezunların kalifiye olmaları oldukça belirleyicidir. Onun haricinde uluslararası ilişkiler mezunları;

Dışişleri Bakanlığı,
Avrupa Birliği Bakanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı,
Rekabet Kurumu,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),
Konsolosluklarda,
türünden devlet kurumlarında bir kariyer imkanına sahip olabilirler.

İhracat ve İthalat Firmaları,
NATO,
Danışmanlık Şirketleri,
Sivil Toplum Kuruluşları,
Birleşmiş Milletler (BM),
Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD),
UNICEF,
Siyasi Danışmanlık Şirketleri,
türünden gerek özel sektörde, gerekse küresel çapta hizmet veren örgütlerde çalışma imkanı söz konusudur.