GELENEKSEL TIP

Geleneksel tıp, hastalıkları tedavi etmek, teşhis etmek ve önlemek veya sağlığı korumak için tek başına veya kombinasyon halinde uygulanan bitki, hayvan ve mineral bazlı ilaçlar, manevi terapiler, manuel teknikler ve egzersizleri içeren sağlık uygulamaları, yaklaşımları, bilgi ve inançları ifade eder.

Dünyada son yirmi yılda meydana gelen müthiş değişim araştırmacıları klasik batı tıbbının sundugu tedavi protokollerini sorgulamaya ve eski kadim şifa tekniklerini araştırmaya götürdü.Ağırlıklı olarak hekim ve sağlıkçıların yaptıgı saha araştırmaları ve literatürler bilimsel temeli sağlam kadim şifa tekniklerine bilim dünyasınında sıcak bakmasına yardımcı oldu.İnsanı biopsikososyal bir varlık olarak gören holistik tıp batı dünyasındaki akretide eğitimler ve araştırmalar ile tüm dünyada revaç görmeye başladı.

Son dönemde kişisel gelişim ve tamamlayıcı tıb tekniklerine olan ilgi eğitim kurumlarını tüm dünyadaki meraklılara uzaktan eğitim teknolojisi ile bu teknikleri götürdü.Bu süreçte Brussels Capital University tamamen uzaktan eğitim sistemi içine entegre edilmiş asenkron eğitim videoları ve dijital e-kütüphane ile bu teknikleri meraklılarına öğretme konusunda önemli adım atmıştır.

Tüm geleneksel tıp diploma programları uzaktan eğitim sistemi iledir.Eğitimci ile öğrenciyi dijital eğitim sistemleri ile buluşturup teknolojik alt yapı yardımı ile eğitimi verir ve kariyer danışmanlığı yapar.

YASAL UYARI (SORUMLULUK REDDİ BEYANİ)

Brussels Capital University Türkiye enformasyon merkezi ilgili programlara sadece kayıt yapma hakkına sahip olup Türkiye’de geleneksel tıp teknikleri ile alakalı mevcut yerel yasa ve yönetmelilere uymayı taahüt etmektedir.Tüm eğitimler uzaktan eğitim sistemi içinde gerçekleşmekte ve yabancı uzmanlar tarafından dijital platformlarda eğitimler verilmektedir. Türkiye’de enformasyon merkezimiz örgün,yüzyüze,staj v.b şekilde geleneksel tıp eğitimleri vermemektedir.