МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

На цих сайтах продовжує наукові дослідження та дослідження.

Політологія зосереджується на теорії та практиці уряду та політики на місцевому, державному, національному та міжнародному рівнях. Ми прагнемо розвивати розуміння інститутів, практик і відносин, які становлять суспільне життя, і способів дослідження, які сприяють громадянству. Деякі з основних підполів описані нижче.

Політична теорія

Політична теорія займається головним чином основами політичної спільноти та інститутів. Вона зосереджується на людській природі та моральних цілях політичного об’єднання. Щоб прояснити ці поняття, політичні теоретики спираються на постійні політичні твори від Стародавньої Греції до сьогодення та на різні твори філософів-моральних. Політична теорія також зосереджується на емпіричному дослідженні того, як політичні інститути функціонують на практиці. Тут політичні теоретики піддають повторному розгляду переконання про політичне життя, знайдені у важливих політичних працях, у світлі людської поведінки. У будь-якому випадку політична теорія прагне остаточно поглибити політичне мислення та спонукати громадян до відповідальних і творчих політичних дій.

Порівняльна політика

Порівняльна політика – це широка сфера з різноманітними підходами та цілями. Деякі вчені та дослідники порівнюють сучасні політичні системи, щоб судити, які типи найкраще забезпечують певні цінності: порядок, рівність, свободу чи економічну безпеку та благополуччя для своїх громадян. Інші припускають, що головна мета порівняльної політики полягає в тому, щоб дати розуміння того, як і чому різні суспільства розвивають різні типи політичних інститутів. Треті використовують порівняльну політику як спосіб відкриття загальних законів і теорій, які пояснюють політичну поведінку людини та її мінливість. Курси порівняльної політики бувають двох основних типів. Один пропонує порівняння певного набору проблем або інститутів у ряді різних країн. Другий тип пропонує поглиблений аналіз основних політичних інститутів і процесів окремої країни чи групи країн у світовому регіоні.

Міжнародні зв’язки

Сфера міжнародних відносин спрямована на розвиток розуміння того, чому держави та недержавні міжнародні суб’єкти, такі як Організація Об’єднаних Націй та багатонаціональні корпорації, взаємодіють так, як вони це роблять. Міжнародні відносини – це різноманітна сфера як з точки зору того, які види поведінки вивчаються, так і як вони вивчаються. Міжнародний конфлікт, зокрема війна, продовжує залишатися важливим центром у цій галузі. Чому починаються війни? Хто виграє і чому? Як можна запобігти війнам? Яка роль міжнародного права та організацій? Оскільки світ стає все більш взаємозалежним, науковці все більше усвідомлюють важливість міжнародної економічної діяльності. У результаті вчені аналізують світову торгівлю, комунікації, розвиток, іноземні інвестиції та міжнародні фінанси. Іншим важливим напрямом дослідження є те, як держави приймають зовнішньополітичні рішення. Політика національної безпеки, ядерне стримування, контроль над озброєннями та рішення про витрати на оборону є типовими прикладами зовнішньополітичних рішень.