BRUSSELS CAPITAL UNIVERSITY TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ YILLIK AKADEMİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

BRUSSELS CAPITAL UNIVERSITY TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ YILLIK AKADEMİK DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

Brussels Capital University Türkiye temsilciliği sosyal bilimler programlarının genel akademik müfredat değerlendirmesi ve pandemi sonrası uygulama ve seminer etkinliklerinin genel çerçevesini değerlendirmek ve 2023 yılı plan ve programlarını ortaya çıkarmak maksadıyla toplandı.İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından sosyal bilimler ders müfredatları ve uzaktan eğitim teknoloji ve yazılımları ile ilgili ortaya çıkan son gelişmeler değerlendirdi.Tavsiye niteliğinde kararların kurum merkezi ortak akademisyen havuzuna bildirilmesi ile ilgili genel kararların ardından toplantı altı ay sonra tekrar düzenlenmesi planlanarak bitirildi..

No Comments

Leave a Reply