انتقال اعتبار

انتقال اعتبار

شما می توانید مدرک خود را در مدت کوتاهی با استفاده از برنامه انتقال اعتبار دانشگاه پایتخت بروکسل به پایان برسانید. این برنامه آموزشی شما را انعطاف پذیرتر و مقرون به صرفه می کند. مطابق برنامه انتقال اعتبار می توانید 45 درصد از کل دوره های برنامه را منتقل کنید. برای انتقال اعتبارات خود ، باید رونوشت های خود را با دوره های تکمیل شده خود به همراه سایر مدارک رسمی در فرایند پذیرش ارسال کنید. ساعات اعتباری شما پس از ارزیابی رونوشت ها منتقل می شود ، بنابراین مجبور نخواهید بود مجددا درخواست دهید و برای دوره های مشابه کار کنید. به این ترتیب ، می توانید برنامه خود را در مدت زمان طولانی تکمیل کرده و تخفیف های قابل توجهی در هزینه های تحصیل خود ارائه دهید.

اعتبارات خود را هم اکنون انتقال دهید!