خدمات فارغ التحصیلی

خدمات فارغ التحصیلی

BCUNI سخت در حال تلاش برای ایجاد ، توسعه و تبدیل شدن به یک ارائه دهنده خدمات آسان و قابل دسترسی برای فارغ التحصیلان خود است. در بین دانشگاه های آنلاین بین المللی ، دانشگاه پایتخت بروکسل در ارائه بهترین خدمات به فارغ التحصیلان خود پیشرو است.