آموزش از راه دور

آموزش از راه دور چیست؟

آموزش از راه دور چیست؟

آموزش از راه دور یک روش یادگیری است که جایگزین روشهای یادگیری سنتی است. در این روش ، برنامه های کارآمدی برای دانش آموزان ایجاد شده است. این یک فعالیت آموزشی نهادی است که در آن دانش آموزان ، معلمان و مواد آموزشی در مکان های مختلف از طریق فن آوری های ارتباطی گرد هم می آیند. بنابراین ، دانش آموزانی که مایل به ادامه تحصیل هستند می توانند به راحتی با استفاده از فناوری اطلاعات بدون هیچگونه تغییر فضایی به تحصیل خود ادامه دهند.

چرا آموزش از راه دور؟

• یادگیری مادام العمر ضروری است.

• این یک سیستم آموزشی است که می تواند به جمعیت بسیار زیادی از دانش آموزان خدمات ارائه دهد.

• برای افرادی که از آموزش سنتی بهره نمی برند ضروری است.

• گروه هدف افراد با صلاحیت های مختلف می توانند خدمات آموزشی با کاربردهای مختلف ارائه دهند.

• تغییر و تنوع در دانش و مهارت.

• اقتصادی (هزینه واحد ارزان است)

• این سیستمی است که می تواند انواع فناوری های ارتباطی را در خدمت آموزش و پرورش قرار دهد.

• این مدل آموزشی دانش آموز محور است.