چگونه کالج آنلان را انتخاب کنیم؟

چگونه کالج آنلان را انتخاب کنیم؟

چگونه می توان یک کالج آنلاین را انتخاب کرد؟ تأیید اعتبار مدارس باید برای هر دانش آموز متقاضی کالج اولویت اصلی باشد. وضعیت اعتبار می تواند بر توانایی شما در درخواست کمک مالی یا انتقال اعتبار تأثیر بگذارد. وضعیت اعتباربخشی باید در وب سایت رسمی هر مدرسه موجود باشد.

مرحله 1: وضعیت اعتباربخشی را بررسی کنید تأیید اعتبار مدارس باید برای هر دانش آموز متقاضی کالج اولویت اصلی باشد. وضعیت اعتبار می تواند بر توانایی شما در درخواست کمک مالی یا انتقال اعتبار تأثیر بگذارد. وضعیت اعتباربخشی باید در وب سایت رسمی هر مدرسه موجود باشد. دانش آموزان همچنین می توانند وضعیت مدارس را از طریق وزارت آموزش ایالات متحده یا شورای آموزش عالی (CHEA) تأیید کنند. هر دو فهرست آژانس های اعتباردهی منطقه ای ، ملی و برنامه ای را دارند. چرا اعتباربخشی اهمیت دارد؟ اعتباربخشی اهمیت دارد زیرا استانداردهای کیفی را برای اطمینان از ارزش مدرک شما تعیین می کند. کارفرمایان و مدارس فارغ التحصیلی می دانند که اگر مدرکی از یک مدرسه آنلاین معتبر دارید ، از برنامه ای فارغ التحصیل شده اید که الزامات دقیق اعتباربخشی را برآورده می کند. در مقابل ، مدرک تحصیلی بدون اعتبار می تواند برای شما بیشتر از پیشنهادات شغلی هزینه داشته باشد. فارغ التحصیلان کارخانه های دیپلم در معرض خطر ترک مدرسه با بدهی هستند و چیزی برای نشان دادن آن وجود ندارد ، اما مدرکی که توسط کارفرمایان ، مدارس تحصیلات تکمیلی یا آژانس های گواهینامه حرفه ای به رسمیت شناخته نشده است. همیشه تأیید کنید که کالج آنلاین دارای مجوز است. کالج های اعتباربخشی ملی در برابر منطقه ای توسط نهادهای منطقه ای یا ملی معتبر هستند. کالج های معتبر منطقه ای معمولاً غیرانتفاعی و تحت مدیریت دولتی هستند. در ایالات متحده ، هفت آژانس معتبر منطقه ای وجود دارد که کالج های دو ساله و چهار ساله را ارزیابی می کنند. برخی از ایالت ها نیز دارای نهادهای معتبر خود مستقل از آژانس های منطقه ای هستند. شما می توانید از طریق دفتر آموزش پس از تحصیل در مورد هر سازمان و حوزه قضایی آن ، اطلاعات بیشتری کسب کنید. اکثر کالج های دارای اعتبار ملی غیر انتفاعی هستند و استانداردهای آکادمیک پایین تری نسبت به همتایان منطقه ای خود دارند. دانش آموزانی که از کالج آنلاین معتبر ملی استفاده می کنند باید درباره شهرت مدارس تحقیق کنند و بفهمند استانداردهای دانشگاهی با مدارس معتبر منطقه ای چگونه متفاوت است. توجه به این نکته ضروری است که اکثر مدارس دارای اعتبار ملی اعتبارات انتقالی را از کالج ها و دانشگاه های معتبر منطقه ای می پذیرند ، اما عکس این امر همیشه صادق نیست. دانش آموزان همچنین باید مراقب کارخانه های اعتبارسنجی باشند که تأییدیه های واقعی ، اما در نهایت ساختگی به مدارس ارائه می دهند.

No Comments

Leave a Reply